Рус
Объем торгов за национальную валюту на РФБ «Тошкент» за апрель текущего года составил 19,07 млрд. сумов *** Объем торгов за национальную валюту на РФБ «Тошкент» за апрель текущего года составил 19,07 млрд. сумов
Статистика посещений
Посещения [+/-]
Сегодня:
Вчера:
Позавчера:
8693
9530
8655

+875
Этот месяц...:
Прошлый мес...:
Позапрошлый...:
112134
276658
111209

+165449

Всего посещений
С начала работы biznes-daily.uz 10 481 068
Главная Объявления Qashteks ОАЖ
«Qashteks» очиқ акциядорлик жамияти

эмитентнинг 2013 йил якунлари бўйича йиллик ҳисобот 

1.‎
Эмитентнинг номи:‎
‎ «Qashteks» очиқ акциядорлик жамияти
тўлиқ‎
‎ «Qashteks» очиқ акциядорлик жамияти
Қисқартирилган:
‎ «Qashteks» ОАЖ
2.‎
Жойлашган ери
(почта манзили):‎
‎Қарши шаҳри, 8-митти тумани, «Жайҳун» кўчаси
3.‎
Банк реквизитлари:‎
‎ «Агробанк» Қарши шаҳар бўлими, МФО 00151, ҳ/р: 20208000000394636001.
4.‎
Рўйхатдан ўтказиш ва идентификация рақамлари
12.06.2008 йил №0000220, реестр №1013
рўйхатдан ўтказувчи орган ‎
Қарши шаҳар ҳокимлиги
Давлат солиқ хизмати органи‎: Қарши шаҳар ДСИ.
Давлат статистика органи: КТУТ 15239853. МХБТ 1710401. ‎
СТИР‎ 201 268 332.
 
 

5.
Ўтган йилдаги хўжалик фаолияти натижалари ҳақида ахборот

5.1. Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти 1,60%
5.6. Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати 23,49%.
5.2. Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти 23,49%
5.7. Ҳисобот йилида ҳисобланган дивидендлар ҳажми (жами 18930650 сўм ва акция номиналига нисбатан 1,25%)‎
5.3. Мутлақ ликвидлик коэффициенти 2,4%.‎
5.8. Даромадни тўлаш бўйича қарз:
‎акциялар бўйича ҳисобот даврида:18930650 сўм
‎акциялар бўйича бошқа давр учун: ______сўм
‎(ҳисобланган сана кўрсатилади 2014 йил 10 июнь
‎бошқа қимматли қоғозлар бўйича:
5.4. Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти 0,94%
5.5. Асосий фондларнинг янгиланиш коэффициенти 0,15%
6.‎‎‎‎
Мансабдор шахсларнинг шахсий таркибидаги ўзгаришларнинг асослари:‎
№‎
Ўзгартириш
‎санаси‎
Бошқарув
‎органи‎
Мансабдор
‎шахснинг
‎ФИО‎
Асос‎
Сайланган (тайинланган) таркибдан чиқарилган (бўшатилган)‎
6.1.
14.06.13 й.
Кузатув кенгаши
Кораев Панжи
30.05. 14 й. Акциядорлар йиллик Умумий йиғилиш қарори
таркибдан чиқарилди
6.2.
14.06.13 й.
Кузатув кенгаши
Муқимов Эркин Узақович
30.05.14 й. Акциядорлар йиллик Умумий йиғилиш қарори
Сайланган
7.‎
Қўшимча чиқарилган қимматли қоғозлар ҳақидаги асосий маълумотлар
‎(ҳисобот даврида қимматли қоғозларнинг қўшимча чиқарилиши амалга оширилган бўлса тўлдирилади): ‎‎
 
Ҳисобот даврида қимматли қоғозларнинг қўшимча чиқарилиши амалга оширилмади.

 

8. Ҳисобот йилидаги эмитентнинг фаолиятидаги муҳим фактлар

 

Муҳим факт
Юз берган сана‎‎
Эълоннинг манбаси, рақами ва санаси‎‎
Эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан кабул килинган қарорлар.
Маълумот тартиб рақами – 03
14.06.13 й.
Марказ сайти
Жамият аффилланган шахсларнинг рўйхатидаги уларга тегишли қимматли қоғозларнинг микдори ва номи кўрсатилган ҳолдаги ўзгаришлари
Маълумот тартиб рақами – 19
14.06.13 й.
Марказ сайти

 

9. Бухгалтерия баланси.

(01.01.2014 йил ҳолатида)

Кўрсаткичлар номи
Сатр
Актив
1.
Асосий воситаларнинг бошланғич қиймати
О10
22 416,10
2.
Асосий воситаларнинг эскириши
О11
7 533,60
3.
Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати
О12
14 882,50
4.
Қимматли қоғозлар
О40
7 732,00
5.
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхонага инвестицялар
О70
5 000 000,00
6.
Капитал қўйилмалар
100
х
7.
Ишлаб чиқариш захиралари
150
23 864,50
8.
Тугалланмаган ишлаб чиқариш
160
х
9.
Тайёр маҳсулот
170
8 631,30
10.
Келгуси давр харажатлари
190
х
11.
Дебиторлар
210
5 421 137,40
12.
Ҳисоблашиш счётидаги пул маблағлари
340
10,50
 
Актив бўйича жами
 
5 569 591,10
Кўрсаткичлар номи
Сатр
Пассив
1.
Устав жамғармаси
410
1 512 645,00
2.
Қўшилган капитал
420
83 763,00
3.
Захира капитали
430
3 747 089,00
4.
Тақсимланмаган фойда
450
2 212,60
5.
Мақсадли тушумлар
460
х
6.
Узоқ муддатли мажбуриятлар жами
490
х
7.
Кредиторлар
600
223 881,50
 
Пассив бўйича жами
 
5 569 591,10

10. Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот

(01.01.2014 йил ҳолатида)

 

Молиявий натижалар
Кўрсаткичлар номи
Даромадлар
Харажатлар
1.
Маҳсулот ва товарларни сотишдан соф тушум – 010
313 886,75
х
2.
Сотилган маҳсулотларнинг таннархи – 020
х
120 006,43
3.
Маҳсулот сотишдан ялпи фойдаси – 030
193 880,32
х
4.
Давр харажатлари, жами – 040
х
79 822,76
5.
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари – 090
х
х
6.
Дивидендлар шаклидаги даромадлар – 110
х
х
7.
Умумхўжалик фаолиятнинг зарари – 220
104 989,17
х
8.
Даромад (фойда) солиғи тўлангунгача зарар – 240
104 989,17
х
9.
Даромад (фойда) солиғи – 250
х
15 694,34
10.
Фойдадан бошқа солиқлар ва йиғимлар – 260
х
х
11.
Ҳисобот даврининг зарари – 270
89 294,83
х

11. 2013 йил якунлари бўйича аудиторлик ташкилоти хулосаси

Ҳисобот: «QashqadaryoKonsAuditInform» МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан тасдиқланган. Ушбу аудиторлик ташкилоти Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан 2008 йил 14 мартда 00376-сонли лицензия берилган.

Аудиторлик хулосаси: ОАЖнинг 2013 йиллик бажарган хўжалик операциялари унинг молиявий ҳолатини ҳаққоний акс эттирган.

Эмитентнинг номи
«Qashteks» очиқ акциядорлик жамияти
Жойлашган ери (почта манзили)
‎‎Қарши шаҳри, 8-м/т, «Жайҳун» кўчаси
Маълумот тартиб рақами –
03
Муҳим фактнинг номи:
Эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар.
Умумий йиғилиш тури (йиллик, навбатдан ташқари)
йиллик
Умумий йиғилиш ўтказиш шакли.
 
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси.
30.05.2014 йил
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана.
10.06.2014 йил
Умумий йиғилиш ўтказиш жойи.
Қарши шаҳри, 8-митти тумани, «Жайҳун» кўчаси
Умумий йиғилиш кворуми.
71,22%
 
 
Овоз беришга қўйилган масалалар
Овоз бериш якунлари (%, овозлар сони)
 
Овозлар сони
Рози %
Қарши
Бетараф
1.
«Qashteks» ОАЖ Кузатув кенгашининг 2013 йил фаолияти тўғрисида ҳисоботи
1077245 та овоз, 71,22%
100
 
 
2.
2013 йил молия-хўжалик йил якунлари ва 2013 йил бизнес режанинг ижроси тўғрисида «Qashteks» ОАЖ бошқарув раисининг ҳисоботини тасдиқлаш
1077245 та овоз, 71,22%
100
 
 
3.
Тафтиш комиссияси ҳисобини тасдиқлаш
1077245 та овоз, 71,22%
100
 
 
4.
2013 йил якунлари бўйича жамият аудиторининг хулосасини тасдиқлаш
1077245 та овоз, 71,22%
100
 
 
5.
2013 йил учун тузилган бухгалтерия баланси, соф фойда ва зарарлар ҳисобини тасдиқлаш, 2014 йил учун жамият аудиторини тасдиқлаш, унга хизмат ҳақи миқдорини белгилаш
1077245 та овоз, 71,22%
100
 
 
6.
Жамиятнинг 2014 йилга бизнес режасини тасдиқлаш
1077245 та овоз, 71,22%
100
 
 
7.
2013 йил молиявий фаолият якунига кўра соф фойда тақсимоти тартибини тасдиқлаш
1077245 та овоз, 71,22%
100
 
 
8.
Кузатув кенгаши аъзоларининг таркибини тасдиқлаш тўғрисида
 
 
 
 
 
Азимов Баҳодир Садикович
1077245 та овоз, 71,22%
 
Уринов Исмат Норқулович
1077245 та овоз, 71,22%
 
Абдиев Бегимқул Хонимқулович
1077245 та овоз, 71,22%
 
Остонов Файзулло Шодиевич
1077245 та овоз, 71,22%
 
Асадов Абдумалик Ражабович
1077245 та овоз, 71,22%
9.
Жамиятнинг бошқарув аъзоларини сайлаш ва бошқарув раиси билан меҳнат шартномасини тузиш тўғрисида
1077245 та овоз, 71,22%
100
 
 
10.
Тафтиш комиссияси аъзоларининг таркибини тасдиқлаш тўғрисида
1077245 та овоз, 71,22%
100
 
 

 

11. 2014 йил учун жамият аудиторини тасдиқлаш ва унинг хизмати учун тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш

«QashqadaryoKonsAuditInform» МЧЖ аудиторлик ташкилоти

1077245 та овоз, 71,22%

 

Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни

1.
Кузатув кенгашининг ҳисоботи 2013 йил фаолияти тўғрисида ҳисоботи тасдиқлансин
2.
2013 йил молия-хўжалик йил якунлари ва 2013 йил бизнес режанинг ижроси тўғрисида «Qashteks» ОАЖ бошқарув раисининг ҳисоботи тасдиқлансин
3.
Тафтиш комиссияси ҳисоботи тасдиқласин
4.
2013 йил якунлари бўйича жамият аудиторининг хулосаси тасдиқлансин
5.
2013 йил учун тузилган бухгалтерия баланси, соф фойда ва зарарлар ҳисобини тасдиқлаш, 2014 йил учун жамият аудиторини тасдиқлаш, унга хизмат ҳақи миқдорини белгилаш
6.
Жамиятнинг 2014 йилга бизнес режаси тасдиқлансин
7.
2013 йил молиявий фаолият якунига кўра соф фойда қуйидагича тақсимлансин
 
Дивиденд тўловларига соф фойданинг 21,20%
18.930.650,00 сўм
 
Ўтган йиллар зарарини қоплаш учун йўналтирилсин 78,80%.
70.364.180,00 сўм
8.
Кузатув кенгашига қуйидагилар сайлансин:
 
Азимов Баҳодир Садикович
 
Уринов Исмат Норқулович
 
Абдиев Бегимқул Хонимқулович
 
Остонов Файзулло Шодиевич
 
Асадов Абдумалик Ражабович
9.
Жамият бошқарувнинг таркиби қуйидаги рўйхат бўйича сайлансин:
 
Амирқулов Улуғбек Гайвиллаевич – жамият бошқарув раиси.
 
Узаков Ўктам – жамият ходимлар бўлими бошлиғи.
 
Юлдашев Ўткир Жўраевич – бош ҳисобчи.
10.
Тафтиш комиссияси қуйидаги рўйхат бўйича сайлансин:
 
Жўраев Ўктам
 
Турсунов Асрол
 
Умаров Алишер

 

Эмитентнинг номи‎
‎ «Qashteks» очиқ акциядорлик жамияти
Жойлашган ери (почта адреси)‎
‎‎Қарши шаҳри, 8-м/т, «Жайҳун» кўчаси
Маълумот тартиб рақами –
05‎‎
Муҳим фактнинг номи:‎
‎‎Мансабдор шахсларнинг шахсий таркибидаги ўзгаришлар
Мансабдор шахслар шахсий таркибида содир бўлган ўзгаришлар изоҳи‎
Мансабдор шахслар шахсий таркибида ўзгариш содир бўлишига олиб келган сабаблар‎
Шахсга тегишли акцияларнинг тури ва сони ‎
‎‎Мансабдор шахснинг ваколати тугатилган ҳолларда‎
Муқимов Эркин Узақович – Кузатув кенгаш аъзоси ‎
30.05.14 й. Акциядорлар йиллик Умумий йиғилиш қарори
Мансабдор шахс сайланган ( тайинланган) ҳолларда
Остонов Файзулло Шодиевич – Кузатув кенгаши аъзоси ‎
30.05.14 й. Акциядорлар йиллик Умумий йиғилиш қарори
Кўрсатилган ўзгартиришлар тўғрисида қарор қабул қилган эмитентнинг ваколатли органи ‎
Акциядорлар йиллик Умумий йиғилиш қарори
Мансабдор шахсларнинг шахсий таркибида ўзгариш содир бўлишига олиб келган қарор қабул қилинган сана‎
30.05.14 й. Акциядорлар йиллик Умумий йиғилиш қарори
Кўрсатилган ўзгартиришлар тўғрисида қарор қабул қилган эмитент ваколатли органининг йиғилиши баённомаси тузилган сана‎
‎‎‎10.06.2014 йил

 

Эмитентнинг номи‎
«Qashteks» очиқ акциядорлик жамияти
Жойлашган ери (почта манзили):‎
‎‎Қарши шаҳри, 8-м/т, «Жайҳун» кўчаси
Маълумот тартиб рақами – ‎
15‎
Муҳим фактнинг номи:‎
Эмитент ўзининг қимматли қоғозлари эгалари олдидаги мажбуриятларини бажариш муддатлари келганлиги‎‎‎
Мажбуриятлар юзага келишининг асоси ‎
‎‎30.05.2014 йилдаги ‎ Акциядорлар Умумий йиғилиши
Мажбурият тури ‎
‎‎‎акцияларга дивиденд тўлаш
Мажбуриятлар ижроси муддатининг бошланиш санаси‎
‎‎‎30.05.2014 йил
Мажбуриятлар ижроси муддатининг тугаш санаси‎
‎‎‎30.07.2014 йил

 

Эмитентнинг номи‎
«Qashteks» очиқ акциядорлик жамияти
Жойлашган ери (почта манзили):‎
‎‎Қарши шаҳри, 8-м/т, «Жайҳун» кўчаси
Маълумот тартиб рақами – ‎
16‎‎
Муҳим фактнинг номи:‎
Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш, эмитентнинг қимматли қоғозлари бўйича даромадларни тўлашнинг бошланганлиги ва тугалланганлиги‎‎
Даромад ҳисобланган ва тўланаётган қимматли қоғозларнинг тури, шунингдек, уларнинг тоифаси (типи) ‎
‎‎Оддий акциялар
Эмитент томонидан қимматли қоғозлар бўйича даромад ҳисоблаш ва тўлаш тўғрисида қарор қабул қилинган сана‎
30 май 2014 йил
Эмитентнинг қимматли қоғозлар бўйича даромад ҳисоблаш ва тўлаш тўғрисида қарор қабул қилган ваколатли органининг номи‎
‎‎‎Акциядорлар Умумий йиғилиши
Эмитентнинг қимматли қоғозлар бўйича даромад ҳисоблаш ва тўлаш тўғрисида қарор қабул қилган ваколатли органи йиғилишининг баённомаси тузилган сана‎
10 июнь 2014 йил
Қимматли қоғозлар бўйича даромад ҳисоблаш санаси‎
‎‎30 май 2014 йил
Қимматли қоғозлар бўйича даромад тўлашнинг бошланиш санаси‎
‎‎30 май 2014 йил
Қимматли қоғозлар бўйича даромад тўлашнинг тугаш санаси‎
30 июль 2014 йил
Бир дона қимматли қоғозга ҳисобланган ва тўланаётган даромад миқдори‎
12.5149
‎(сўм) ‎
__1,25__
‎(номиналга
‎нисбатан %) ‎
Даромад ҳисобланган ва тўланаётган қимматли қоғозларнинг Умумий сони‎
1.512.645 дона
Қимматли қоғозлар бўйича ҳисобланган даромадни тўлаш шакли (пул маблағлари ва бошқа мол-мулк)‎
Пластик карточкаларга, пул ўтказиш ва пул кўчириш

 

Эмитентнинг номи
«Qashteks» очиқ акциядорлик жамияти
Жойлашган ери (почта манзили)
‎‎ Қарши шаҳри, 8-м/т, «Жайҳун» кўчаси
Маълумот тартиб рақами –
19
Муҳим фактнинг номи:
Жамият аффилланган шахсларининг рўйхатидаги уларга тегишли қимматли қоғозларнинг микдори ва номи кўрсатилган ҳолдаги ўзгаришлари
Жисмоний шахсларининг
ФИО ёки юридик шахснинг тўлиқ фирма номи
Аффилланган шахснинг жойлашган ери
(почта манзили)
Қимматли қоғозлар сони.
Қимматли қоғозлар тури.
Азимов Баҳодир Садикович
Тошкент шаҳри, М.Улуғбек тум. Гули-Райҳон-9/12.
Йўқ
Оддий акция
Уринов Исмат Норкулович
Касби тумани, Чавкат қишлоғи
Йўқ
Оддий акция
Абдиев Бегимкул Хонимкулович
Қамаши тум. Камай ҚФЙ Оқгузар қишлоғи
Йўқ
Оддий акция
Остонов Файзулло Шодиевич
Қарши тумани, Кожор ҚФЙ Кожор қишлоғи
Йўқ
Оддий акция
Асадов Абдумалик Ражабович.
Шаҳрисабз тум. Ўзбекистон ҚФЙ, Оқдарё қишлоғи
1642
Оддий акция
Амиркулов Улуғбек Гайвиллаевич
Тошкент шаҳри, Чилонзор Ц-29/30.
Йўқ
Оддий акция
Юлдашев Ўткир Жўраевич
Қашқадарё вил., Ғузор тум. Камалак-29.
Йўқ
Оддий акция
«O'zfant» масъулияти чекланган жамияти
Тошкент ш., 100047, Я.Ғуломов кўчаси, 70
722000
Оддий акция
Эмитент томонидан аффилланган шахслар рўйхатига тегишли ўзгариш киритилган сана.
30.05.2014 йил

Бошқарув раиси: У.Амиркулов                                                                                                                  М.Ў.

 

 

 

Объявления газеты "Менинг Мулким"

28 12 2018

Sug’diyona sport sog’lomlashtirish xususiy oromgohi

“Тошкент вилояти Ўрта Чирчиқ Ер тузиш ва кўчмас мулк кадастр хизмати” ДК томонидан “Sug’diyona” sport sog’lomlashtirish xususiy oromgohi номига Тошкент вилояти, Ўрта Чирчиқ тумани, “Туябўғиз” қўрғони, Ўрмон хўжалигида жойлашган “Соғломлаштириш оромгоҳи” учун берилган (кадастр рақами…
28 12 2018

Эргешов Дониёр Уткирбек угли

Утерянный диплом К №3167270 (регистрационный №511), выданный в 2013 году Ташкентским юридичес­ким колледжем на имя Эргешова Дониёра Уткирбек угли, считать недействительным.    
28 12 2018

СП ООО Alfa group

СП ООО «Alfa group» (ИНН 200640780), расположенное по адресу: г. Ташкент, Сергелийский район, ул. Сугдиёна, 3, во исполнение требования ст. 49 Закона РУз «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» сообщает о реорганизации общест­ва путём присоединения к СП ООО «Uztex…

Объявления газеты "Iste'molchi"

05 12 2018

Best auto auksion МЧЖ Cамарқанд минтақавий филиали

“Best auto auksion” МЧЖ Cамарқанд минтақавий филиали  бошланғич баҳоси ошиб бориши тартибида ўтказиладиган очиқ аукцион савдога таклиф этади! Савдога Самарқанд тумани ҳокимлигининг 2018 йил 4 октябрдаги 02/2-1966-буюртма хатига асосан Самарқанд тумани, Гулобод қўрғонида сақланаётган…
05 12 2018

Строительство доступных жилых домов по обновленным типовым проектам в сельской местности

ТЕНДЕРНЫЕ ТОРГИ ОБЪЯВЛЕНИЕ О ЗАКУПКАХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ Программа «Строительство доступных жилых домов по обновленным типовым проектам в сельской местности». 1. Тендерные торги проводятся для закупа строительных материалов и оборудования по строительству 8996 домов в…
05 12 2018

Малых Галина Яковлевна

Утерянные кадастровые документы на квартиру, расположенную по адресу: город Ташкент, Юнусабадский район, Ц-5, дом 78, квартира №24, выданные БТИ Юнусабадского района города Ташкента на имя Малых Галины Яковлевны, считать недействительными.

© Copyright 2008 - 2019    biznes-daily.uz Все права защищены
Свидетельство о регистрации № 0976, выдано Узбекским агентством по печати и информации 04.06.2013 г
Все услуги лицензированы, товары сертифицированы.
При распространении материалов сайта в любой форме гиперссылка на biznes-daily.uz обязательна!
Копирование материалов сайта без согласования с администрацией ресурса запрещено!
Администрация сайта не несёт ответственности за содержание рекламных объявлений, размещенных на сайте.
Условия использования информации

WEB - Центр информационных технологий "Privatinformsistem"